Viziunea profetului Isaia
Is.2:4 si 11:9

”Din săbiile lor își vor face fiare de plug și din sulițele lor cosoare; nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul””Nu se va mai face nici un rău și nici o pagubă pe tot Muntele Meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care-l acopăr”

Viziunea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu
Luca 6:35-36

”Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine...și veți fi fii ai Celui Prea Înalt; căci El este bun cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Voi, dar, fiți milostivi (buni) așa cum Tatăl vostru este milostiv (bun)”

Viziunea apostolului Pavel
Efeseni 4:32 si 5:1

”Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Cristos. Imitați-L pe Dumnezeu ca niște fii preaiubiți.”

Viziunea noastra

Când Dumnezeu a terminat de făcut lumea, inclusiv bărbatul și femeia, El s-a uitat și ”iată că toate erau foarte bune” (Geneza 1:31). După ce omul l-a ascultat pe șarpe, ”Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ” (Geneza 6:5). Bărbatul și femeia au fost creați după chipul lui Dumnezeu și au fost creați foarte buni. Scopul lui Dumnezeu în Cristos Isus este ca omul să fie re-făcut după chipul lui Dumnezeu și să devină bun, așa cum Dumnezeu este bun.

Acum două mii de ani, Isus ne-a învățat să ne rugăm: ”Să vie Împărăția Ta, (adică) să se facă pe pământ voia Ta, așa cum se face în ceruri.” Domnul Isus Cristos ne-a poruncit să propovăduim Împărăția lui Dumnezeu și să-i învățăm pe oameni să trăiască după învățătura Lui, adică să se înnoiască după chipul lui Dumnezeu și să se echipeze cu o bunătate ca a lui Dumnezeu (Coloseni 3:10 și 12:14).

Problema cea mai mare a omenirii este răutatea. Există o mulțime de cărți și de articole de ziar care analizeasă și deplâng răutatea. Dar nu există cărți despre bunătate. De ce? Fiindcă oamenii cred că nu este posibil ca oamenii să devină buni. Oamenii zic că este o utopie să crezi într-o societate în care toți oameenii să fie buni! Profetul Isaia, Isus din Nazaret și Apostolul Pavel au vorbit clar despre scopul lui Dumnezeu de a popula pământul cu oameni buni.

Noi credem că ceea ce Dumnezeu a plănuit se va împlini. Noi ne-am făcut agenții bunătății pe care Dumnezeu dorește să o vatdă în fiecare om. Noi credem că există o știință a bunătății. Credem că această știință se comunică și se învață. Scopul acestei platforme este să propage această știință a bunătății și să o cultive.